Tham vấn ở Châu Âu về quyền công dân thứ hai

Tham vấn ở Châu Âu về quyền công dân thứ hai

  • Chỉ dành cho khách hàng của mình, chúng tôi cung cấp sự kết hợp thú vị giữa kỳ nghỉ sang trọng trong lâu đài rượu cổ với lời khuyên về quyền công dân thứ hai.
  • Mỗi phòng trong lâu đài là duy nhất. Trong trường hợp ký kết và thanh toán hợp đồng để có quốc tịch thứ hai, chi phí sinh hoạt đã trả được tính vào chi phí của hợp đồng. Trong trường hợp này, kỳ nghỉ của bạn trong một lâu đài cổ kính, cùng với việc tham vấn quyền công dân, nếm thử những loại rượu ngon nhất trên thế giới là hoàn toàn miễn phí *.
  • Đặt kỳ nghỉ của bạn: https://vicastle.com/