Làm thế nào để bắt đầu?

Làm thế nào để bắt đầu?

Đề án làm việc với chúng tôi:

 

 1. Chúng tôi lựa chọn chương trình nhập quốc tịch thứ hai phù hợp với bạn, theo nguyện vọng của bạn và yêu cầu của các nước;
 2. Chúng tôi thảo luận với bạn tất cả các yêu cầu tài chính và các tài liệu cần thiết;
 3. Chúng tôi ký hợp đồng cho tất cả các dịch vụ;
 4. Khoản thanh toán ban đầu được yêu cầu được thực hiện;
 5. Chúng tôi chuẩn bị hồ sơ đầy đủ, bao gồm công chứng, đóng dấu giáp lai, dịch thuật toàn bộ hồ sơ và chứng thực bản dịch này.
 6. Hồ sơ hoàn chỉnh được chúng tôi gửi đến cơ quan chính phủ có trách nhiệm xem xét hồ sơ;
 7. Chúng tôi giải đáp mọi thắc mắc của các cơ quan chính phủ liên quan đến hồ sơ của bạn;
 8. Chúng tôi nhận được quyết định chính thức về việc chấp thuận cấp quốc tịch cho bạn;
 9. Thực hiện tất cả các khoản thanh toán cuối cùng cần thiết;
 10. Nhận hộ chiếu ở mọi nơi trên thế giới hoặc cá nhân từ chúng tôi tại văn phòng;
 11. Hãy tận dụng sự tự do và cơ hội mới, chúng tôi luôn liên hệ với khách hàng của chúng tôi để giải đáp mọi thắc mắc của bạn.