Điều khoản dịch vụ

Điều khoản dịch vụ

THANH TOÁN

Bạn có thể thanh toán đơn hàng của mình trên trang web bằng thẻ ngân hàng. Thanh toán được thực hiện qua Srtipe.com bằng thẻ Ngân hàng của các hệ thống thanh toán sau:

  • VISA quốc tế VISA
  • Mastercard Toàn cầu Mastercard

Để thanh toán (nhập chi tiết thẻ của bạn), bạn sẽ được chuyển hướng đến cổng thanh toán Srtipe.com... Kết nối với cổng thanh toán và truyền thông tin được thực hiện ở chế độ bảo mật bằng giao thức mã hóa SSL. Nếu ngân hàng của bạn hỗ trợ công nghệ thanh toán trực tuyến an toàn Được xác minh bằng Visa hoặc MasterCard SecureCode, bạn cũng có thể cần nhập mật khẩu đặc biệt để thực hiện thanh toán. Trang web này hỗ trợ mã hóa 256-bit. Bảo mật thông tin cá nhân được báo cáo được đảm bảo Srtipe.com... Thông tin đã nhập sẽ không được cung cấp cho bên thứ ba, ngoại trừ các trường hợp được quy định bởi luật pháp Liên minh Châu Âu. Việc thanh toán bằng thẻ ngân hàng được thực hiện theo đúng các yêu cầu của Visa Int. và MasterCard Europe Sprl.