Bất động sản Montenegro

Bộ sưu tập: Bất động sản Montenegro

Sản phẩm: 12
 • Bất động sản Montenegro LOT-ME06
  Недвижимость Черногория LOT-ME06 - AAAA ADVISER LLC
  Người bán
  Quốc tịch theo đầu tư
  Giá chung
  $500,000.00
  Giảm giá
  $500,000.00
  Giá chung
  Đơn giá
  cho 
  Đã bán
 • Bất động sản Montenegro LOT-ME05
  Недвижимость Черногория LOT-ME05 - AAAA ADVISER LLC
  Người bán
  Quốc tịch theo đầu tư
  Giá chung
  $500,000.00
  Giảm giá
  $500,000.00
  Giá chung
  Đơn giá
  cho 
  Đã bán
 • Bất động sản Montenegro LOT-ME04
  Недвижимость Черногория LOT-ME04 - AAAA ADVISER LLC
  Người bán
  Quốc tịch theo đầu tư
  Giá chung
  $500,000.00
  Giảm giá
  $500,000.00
  Giá chung
  Đơn giá
  cho 
  Đã bán
 • Bất động sản Montenegro LOT-ME03
  Недвижимость Черногория LOT-ME03 - AAAA ADVISER LLC
  Người bán
  Quốc tịch theo đầu tư
  Giá chung
  $500,000.00
  Giảm giá
  $500,000.00
  Giá chung
  Đơn giá
  cho 
  Đã bán
 • Bất động sản Montenegro LOT-ME02
  Недвижимость Черногория LOT-ME02 - AAAA ADVISER LLC
  Người bán
  Quốc tịch theo đầu tư
  Giá chung
  $500,000.00
  Giảm giá
  $500,000.00
  Giá chung
  Đơn giá
  cho 
  Đã bán
 • Bất động sản Montenegro LOT-ME01
  Недвижимость Черногория LOT-ME01 - AAAA ADVISER LLC
  Người bán
  Quốc tịch theo đầu tư
  Giá chung
  $600,000.00
  Giảm giá
  $600,000.00
  Giá chung
  Đơn giá
  cho 
  Đã bán