Bất động sản Antigua và Barbuda

Bộ sưu tập: Bất động sản Antigua và Barbuda

Sản phẩm: 22
 • Bất động sản Antigua và Barbuda LOT-AG11
  Недвижимость Антигуа и Барбуда LOT-AG11 - AAAA ADVISER LLC
  Người bán
  Quốc tịch theo đầu tư
  Giá chung
  $3,000,000.00
  Giảm giá
  $3,000,000.00
  Giá chung
  Đơn giá
  cho 
  Đã bán
 • Bất động sản Antigua và Barbuda LOT-AG10
  Недвижимость Антигуа и Барбуда LOT-AG10 - AAAA ADVISER LLC
  Người bán
  Quốc tịch theo đầu tư
  Giá chung
  $725,000.00
  Giảm giá
  $725,000.00
  Giá chung
  Đơn giá
  cho 
  Đã bán
 • Bất động sản Antigua và Barbuda LOT-AG09
  Недвижимость Антигуа и Барбуда LOT-AG09 - AAAA ADVISER LLC
  Người bán
  Quốc tịch theo đầu tư
  Giá chung
  $220,000.00
  Giảm giá
  $220,000.00
  Giá chung
  Đơn giá
  cho 
  Đã bán
 • Bất động sản Antigua và Barbuda LOT-AG08
  Недвижимость Антигуа и Барбуда LOT-AG08 - AAAA ADVISER LLC
  Người bán
  Quốc tịch theo đầu tư
  Giá chung
  $220,000.00
  Giảm giá
  $220,000.00
  Giá chung
  Đơn giá
  cho 
  Đã bán
 • Bất động sản Antigua và Barbuda LOT-AG07
  Недвижимость Антигуа и Барбуда LOT-AG07 - AAAA ADVISER LLC
  Người bán
  Quốc tịch theo đầu tư
  Giá chung
  $220,000.00
  Giảm giá
  $220,000.00
  Giá chung
  Đơn giá
  cho 
  Đã bán
 • Bất động sản Antigua và Barbuda LOT-AG06
  Недвижимость Антигуа и Барбуда LOT-AG06 - AAAA ADVISER LLC
  Người bán
  Quốc tịch theo đầu tư
  Giá chung
  $220,000.00
  Giảm giá
  $220,000.00
  Giá chung
  Đơn giá
  cho 
  Đã bán